ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(cm)
ΤΙΜΗ
(€) 
54 X 78 95€  +ΦΠΑ
54 X 98  95 € +ΦΠΑ
54 X 118 100€+ΦΠΑ
65 X 98 105€+ΦΠΑ
65 X 118 115€+ΦΠΑ
65 X 140 120€+ΦΠΑ
74 X 78 110€+ΦΠΑ
74 X 98 115€+ΦΠΑ
74 X 118  120€+ΦΠΑ
74 X 140 120€+ΦΠΑ
74 X 160 130€+ΦΠΑ
94 X 98 125 +ΦΠΑ
94 X 118 135 +ΦΠΑ
94 X 140 145 +ΦΠΑ
94 X 160 155 +ΦΠΑ
114 X 98 140 +ΦΠΑ
114 X 118 155€ +ΦΠΑ
114 X 140 160€ +ΦΠΑ
134 X 78 140€ +ΦΠΑ
134 X 98 150 +ΦΠΑ
134 X 140 175€ +ΦΠΑ