ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ           ΤΙΜΗ
(cm)                         (€)

   54 X 78               470€ +ΦΠΑ

   54 X 98               470€ +ΦΠΑ

   54 X 118             470€ +ΦΠΑ

   65 X 98               505€ +ΦΠΑ

   65 X 118             515€ +ΦΠΑ

   65 X 140             530€ +ΦΠΑ

   74 X 78               470€ +ΦΠΑ

   74 X 98               485€ +ΦΠΑ

   74 X 118             510€ +ΦΠΑ

   74 X 140            550€ +ΦΠΑ

   74 X 160            600€ +ΦΠΑ

   94 X 98              540€ +ΦΠΑ

   94 X 118            580€ +ΦΠΑ

   94 X 140           615€ +ΦΠΑ

   94 X 160           660€ +ΦΠΑ

   114 X 98           570€ +ΦΠΑ

   114 X 118         635€ +ΦΠΑ

   114 X 140         675€ +ΦΠΑ

   134 X 78           590€ +ΦΠΑ

   134 X 98          610€ +ΦΠΑ

   134 X 140        720€ +ΦΠΑ