Συνεργάτες

Η ΣΤΕΓΟΤΕΧΝΙΚΗ αυξάνει διαρκώς τον αριθμό των συνεργατών της, εταιρειών και ιδιωτών, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέτοντας ως κυριότερο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.